Tin tức & Sự kiện
news & event
18 07 / 2009

ICANN cho cá nhân tự tạo tên miền từ 2009

Chủ tịch của Icann cho biết thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn của tờ Echo, ngày 23-6. “Chúng tôi sẽ cho tự do mở rộng các chủng loại tên miền trên Internet Chủ tịch của Icann cho biết thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn của tờ Echo, ngày 23-6. “Chúng tôi sẽ cho tự do mở rộng các chủng loại tên miền trên Internet. Ngay từ quí 1-2009, khoảng 1,3 tỉ người truy cập Internet sẽ có thể sở hữu các địa chỉ của các chủng loại tên miền, ngoài các tên miền như: .com, .net hoặc .org, còn có thể đăng ký các tên thông dụng như: .ville (thành phố) hay các tên riêng…”, ông Paul Twomey, Chủ tịch của Icann tuyên bố.

Chủ tịch của ICANN cho biết thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn của tờ Echo, ngày 23-6. “Chúng tôi sẽ cho tự do mở rộng các chủng loại tên miền trên Internet. Ngay từ quí 1-2009, khoảng 1,3 tỉ người truy cập Internet sẽ có thể sở hữu các địa chỉ của các chủng loại tên miền, ngoài các tên miền như: .com, .net hoặc .org, còn có thể đăng ký các tên thông dụng như: .ville (thành phố) hay các tên riêng…”, ông Paul Twomey, Chủ tịch của ICANN tuyên bố.
 
Tuy nhiên, có bốn tiêu chuẩn phải được tuân thủ, gồm: các tên lựa chọn không vi phạm quyền thương hiệu, không quá gần với các tên đã có, cũng không được "chiếm đoạt" tên của một cộng đồng hoặc liên quan đến “các vấn đề thuộc trật tự công cộng hay về đạo đức”.
 
ICANN cũng dự tính về việc cho phép các địa chỉ bằng ký tự không phải tiếng Latinh, chẳng hạn tiếng Trung Quốc, chữ cái Kirin hay tiếng Ả Rập.
 
“Chúng tôi đã thử nghiệm 15 ngôn ngữ để có thể sử dụng trên Mozilla, Microsoft và Apple”, ông Twomey xác nhận.
 
Mặc khác, tổ chức này cũng mong muốn triển khai thế hệ các địa chỉ Internet sắp tới (IPV6) và “sẽ cho phép thực hiện một lượng không giới hạn các địa chỉ hiện hành”.
 
Dự trữ hiện nay của các địa chỉ Internet được sắp xếp dưới giao thức hiện tại là IPV4 sẽ cạn kiệt vào năm 2010 hay 2011, chủ tịch ICANN cho biết thêm.

Nhà đăng ký tên miền .VN

Mắt Bão chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền cấp cao .VN vào năm 2005.

Nguồn: AFP / Kiểm tra tên miền tại nhà đăng ký tên miền Mắt Bão