Tin tức & Sự kiện
news & event
26 08 / 2014

Mắt Bão Group chính thức ra mắt website của công ty thành viên BPO Mắt Bão

Mắt Bão Group gồm 4 công ty thành viên - Matbao Corporation. - Matbao Network. - Matbao Media. - BPO Matbao.
Ngày 26 tháng 8 năm 2014. BPO Mắt Bão chính thức ra mắt website của công ty tại địa chỉ www.matbaobpo.com
 
BPO Mắt Bão là thành viên trực thuộc Mắt Bão Group. MBB chính thức hoạt động vào tháng 5 năm 2014 và tổng số nhân viên hiện tại là gần 500 nhân sự. Lĩnh vực hoạt động chính là Thuê ngoài quy trình kinh doanh (tiếng Anh: Business Process Outsourcing - BPO), trong đó có 4 dịch vụ là Thuê ngoài nhân sự (Outstaffing), Thuê ngoài Chăm sóc khách hàng (Call center/Contact Center Outsourcing), Tư vấn và Đào tạo về vận hành và quản lý Call center, chăm sóc khách hàng và quản trị nhân sự.
 
Ghé thăm trang web của BPO Mắt Bão tại: www.matbaobpo.com